Jakość

Od roku 1996 posiada HAUPA Certyfikat
Jakosci DIN EN ISO 9000 (2003 > DIN EN ISO 9001).

Aby urzeczywistnić oczekiwania jakościowe decydują się menadżerowie jakości firmy HAUPA na certyfikat ISO 9000, który zabezpiecza i nadzoruje całokształt prac i przedsięwzięć.
Wszyscy HAUPA współpracownicy są regularnie szkoleni, aby norm tych przestrzegać i aktywnie proponować ulepszenia.
Specjalni, tzw. QMB-współpracownicy analizują zmienione struktury i łączą je, w określone standardy.
Dla pewności, w krótkich odstępach czasu, zbieraja się audytorium niezależnych kontrolerów.


DOWNLOAD